Astro na květen

27.04.2017 10:08

Černá luna v Střelci

 

Užijeme si, tak by se dalo nazvat vládnutí Černé luny. 

Bude nám vládnout po celý květen až do listopadu. 

Tato konstelace ukazuje, že máme něco v sobě vyrovnat, 

nebo něco povýšit, nebo se i něčeho zbavit. 

Je rozhodně dobré, to čemu nerozumíme poznat, co nás tíží toho se zbavit. 

Nesmíte jen přijmout, ale co vám vadí, proti tomu bojovat.

 Střelec-symbolika, která nás ovlivňuje, je vlastně zobrazení Kentaura s lukem a šípem v ruce. 

Bude nás ovlivňovat tedy zvířecí i lidská stránka. 

Zvířecí stránka svědčí o pudech hnát nás budou instinkty dopředu.  

Hlavním úkolem tohoto měsíce je, že bychom měli propojit svou stránku zvířecí a lidskou.

 Naučte se tedy naslouchat svým instinktům. Zažívejte prožitky okamžiku.

 Bude se zde objevovat lhaní a nepravda, víra a beznaděj. 

Toto vše bychom měli svými instinkty roztřídit a špatné vyhodit ze svého života.

 Je dobré prožívat prožitky, brát si v danou chvíli na co máme chuť a nebát se toho. 

Tím se vám naplňuje život.  

Pokud máte prožitky prázdné a nejsou vůbec, tak vám po nich roste hlad.

 Protože váš život je prázdný a to je problém.

 Potřebujete tedy nalézt vyšší smysl a tato konstelace vám tak dobře nahrává. 

Pokud v této konstelaci začnete napravovat svou nedokonalost, nízkou pudovost, míříte nahoru.

 Stanete se probuzeným člověkem. 

Právě tento rok se mnozí probudí a poznají, že prožitky jsou nade vše. 

Také si zažijeme rozpory mezi náboženskými tématy, rozpory na svobodu. 

Nezapomínejte, že fanatismus je problémem kdekoliv. 

V této konstelaci bude odzkoušeno, jak sami sobě důvěřujeme. 

Pokud však ničemu nevěříte, je to špatné a přijdou překážky, které vás naučí sobě věřit.