Rituál na jaro

27.04.2019 15:12

Potřebujeme kytičku, posla jara, jakoukoliv, květ pokud možno. 

Bílou a zelenou svíčku a také něco jako dárek, který někomu dáme. 

Myšleno talisman, nebo kniha apod. potřebujeme věc, na kterou uděláme rituál a 

dáme ji člověku, o kterém myslíme, že ji potřebuje.

Stoupneme si do kruhu, udělat ho můžeme křídou, ale i svázanými provázky. 

Zapálíme bílou svíčku, ale v kruhu musíme mít i svíčku zelenou a dárek. 

Pak proneseme slova, která chceme, aby se nám splnila. 

Opatrně na slova, važte je a buďte pozitivní, v žádném případě nesmíte 

být negativní a volit zlá slova. 

Řekněte vše, co byste rádi na jaře měli a udělali. Mějte při tom zapálenou bílou svíčku. 

Jako požehnání až ukončíte svá slova a myšlenky, vezměte dárek a zelenou svíčku a 

někomu to dejte, ale pozor, obě věci jen jednomu člověku. 

Poproste ho, ať svíčku doma večer zapálí. 

Tím se propojí vaše přání s ním a pak se vám i obdarovanému člověku začne dařit.