Tarot na týden od 18.04. - 24.04.2022

17.04.2022 19:04

Karta pravdy a integrity

Je tu počátek, počátek změn k lepšímu, pokud začnete vnímat. 

Jste vedeni, abyste k sobě byli upřímný. Dobrý začátek.

 

Vztahy

Opusťte vše, co není autentické, i všechny aktivity, které nějak neodrážejí 

vaše záměry. Když otevřete ruce a nemocný vztah pustíte ze svého sevření, 

může do toho vstoupit Božské světlo.

 

Práce

K zázrakům dochází, když obtížnou pracovní situaci, kterou neumíme či 

nemůžeme řešit, odevzdáme, začne se řešit sama. 

Můžete ji i nahradit něčím lepším. Ale časem, ne hnedka.

 

Zdraví

Samo teď vše se uzdravuje samo, pokud požádáte tam nahoru a 

přivoláte si myšlenkami anděla, vše půjde samo.