Andělské karty na listopad

02.11.2014 20:03

Karta zdravého životního stylu

Tato karta ukazuje na správný životní styl, je dobré být zdravým a

proto se ukazuje, že něco pro to musíte udělat.

Měli byste lépe spát a více a lépe jíst ráno a v poledne, večer půst.

Tím se vaše energie na noc budou dobíjet a růst.

Vztahy

Poslouchejte své vnitřní vedení, je zde vidět, že tu máte i více se radovat a

nalézat cesty k sobě.

Archanděl Rafael je nebeský doktor i na duševní neduhy a lásku.

Vyžaduje od vás sebeúctu.

Práce

Musíte nalézt i dobrý přístup k práci.

Ukazuje se zde, že máte jít cestou vpřed, kdy nalézáte možnost nové práce a

nového směru. Buďte tam, kde je vám dobře a kde se máte rádi s okolím.