Andělské karty na srpen

02.08.2016 20:36

Vyslyšená modlitba

Všechny vaše modlitby jsou vždy vyslyšeny, ale někdy déle trvá, než se uskuteční.

Někdy vás andělé chtějí malinko změnit a ukázat i jiné hodnoty.

Andělé teď od vás chtějí mimořádnou pozornost.

Chtějí, abyste se nebáli svá slova říkat nahlas.

Vztahy

Tento měsíc můžete hodně přemýšlet o tom,

co a také kdo je pro vás důležitým člověkem.

Ale každý kdo projde k vám do života je důležitý, i ten kdo zanechá smutek,

je pro vás důležitý.

Proto každou zkušenost berte jako zkušenost a netrapte se jí.

Práce

Můžete svou práci přizpůsobit svým požadavkům,

je zde tento měsíc velký vliv na zlepšení.

Nebojte se najít cestu k nové práci, ale hledejte i vylepšení a to nejenom pro sebe.

Pokud si něco přejete, zkuste to i uskutečňovat, andělé s tím pomohou též.

Zdraví

Pokud bojujete s nějakou nemocí či něčím, co vás trápí,

tak s tím začněte něco dělat. Máte jít cestou vlastního uvědomění,

že jste silný jedinec a nemoc dokážete plně zničit jen silou vůle.

Andělé vám dávají pomoc, naslouchejte myšlenkám.