Andělské karty na únor

02.02.2015 17:29

Karta naslouchání andělům

Karta přináší pomoc nám, kteří ji bezpodmínečně potřebujeme.

Rada zní, naslouchejte nám andělům, my s vámi komunikujeme a

reagujeme na vaše modlitby a mluvíme s vámi pomocí vzkazů.

Mluvíme s vámi i ve formě pocitů, naše energie putuje k vám.

Vztahy

Láska je to, co umíme otevírat, a pokud je u vás zavřená,

pomůžeme vám tento týden obměkčit vaše srdce.

Práce

Všímejte si lidí, co vám pomáhají, aniž by za to něco očekávali.

Je dobré jim to oplácet úsměvem a laskavostí.

Zdraví

Důvěřujte sobě, je zde vidět, že každou nemoc dokážete hravě zvládnout a

nemusíte se toho vůbec bát.