Astrologie a horoskop

01.06.2014 20:28

Pro astrologii byly rozhodující vždy tři velké kružnice, což lze i říci ekliptika.

Je o zdánlivé dráze Slunce kolem Země, pak též nebeský rovník a horizont.

Nebeský rovník je vlastně rovník Země promítnutý na oblohu.

Pokud jde o nebeský orient, je to kružnice,

která je paralelnímu našemu viditelnému obzoru.

Střed má uprostřed Země. Tento obzor se mění dle místa ... zrození.

V horoskopu opravdu značí místo narození.

Pokud posuzujeme horoskop, musíte vědět, že naše Zeměkoule není dokonale kulatá.

Na rovníku je mírně rozšířená a tím gravitační síla Měsíce a

v malé míře i Slunce způsobuje, že se zemská osa kýve a tím v prostoru opisuje kužel.

Odborně se tomu říká precese bodu rovnodennosti.

V horoskopu platí i jaké postavení máte v kterém domě.

Domy jsou úseky oblohy. Ty se vztahují k místu narození a

jsou propojené s rotací Země kolem své osy.

1. dům ovládá člověka

2. dům finance a jmění

3. dům komunikace

4. dům domov, nemovitosti, půdu

5. dům děti a potěšení

6. dům zdraví

7. dům partnerství

8. dům smrt

9. dům učení, náboženství a dlouhé cesty

10. dům povolání a postavení ve společnosti

11. dům přátele, naděje a přání

12. dům nepřátele, vězení a nemocnice, a vše co nás něčeho zbavuje