Barbar Conan - nesmrtelné bakterie

08.05.2016 14:05


Žádný smrtelník nemá šanci vedle této bakterie, na kterou se přišlo náhodně.

Je to tvor zvaný Deinococcus radiodurans a stál se světovým

rekordmanem v odolnosti proti radioaktivitě.

Tato bakterie vydrží 3000 krát vyšší dávku radioaktivity než většina tvorů a

porazí i člověka. Tato bakterie dostala přezdívku Barbar Conan.

Již rokem 1956 se ji pokoušeli v Oregonu sterilizovat, ale tato bakterie přežila dál.

Nikdy před tím takto shluklé bakterie nepřežily žádnou dávku záření.

Zvláštní je, že výzkum ukázal, že bakterie může pocházet z Marsu a

právě tam může bez problému i žít.

Tato bakterie však nezpůsobuje žádné onemocnění, ona si jen tak spokojeně

vegetí v radioaktivních věcech a žije si tam.

Dobře i snáší ultrafialové záření, ale i tlak blížící se kosmickému vakuu,

nevadí jí peroxid vodíku-desinfekce. Postupem času se našly další bakterie z

tohoto rodu, je jich zatím jedenáct a vyjadřují se vysokou odolností.

Některé byly nalezeny v horkých gejzírech, vařící se vodě, některé pod ledem.

Tento rod lze najít všude. Nikdo však neví, co by se stalo,

pokud by vědci tuto bakterii začali zkoumat a popřípadě křížit.

Mohli by vzniknout silní a odolní jedinci, kteří přežijí vše, mráz i horko.

Bakterie byly nalezeny v přírodních uranových reaktorech,

právě tam se mohla konat jejich mutace.

Dokonce se jedná o tom vyslat tyto bakterie na jiné planety,

aby zasely zárodky bakterií a připravily ji na osídlení.

Toto je však silně nebezpečné, co když se stane to,

že se zkříží s druhem nebezpečné bakterie a

nějaký meteorit či kometa je k nám zanese.

Zajímavostí je, že nejenom tato bakterie odolává záření,

ale jde i o některé druhy štírů a ženušek, těm také nevadí záření.

Po jaderné válce by tu tito jedinci zůstali snad jako jediné vícebuněčné organismy.