Byli lidé na Zemi importováni odjinud?

08.04.2014 20:27

Před 35 000 lety se náhle na Zemi objevil nový druh.

Homo sapiens - člověk rozumný.

Mnohé důkazy potvrzují, že člověk rozumný nebo také

cromagnonský byl hodně, až moc hodně podobný nám.

Také jsou zde důkazy, že doslovně vymýtil člověka neandrtálského.

Díky tomu, že byl nový člověk inteligentní, se mu přezdívalo jeskyní člověk.

Ale uměl stavět i obydlí, stany z kůží a oblékat se.

Žili ve společenství lidí, měli svého vládce. Uměli ztvárnit umění, sochy, malby.

Tato civilizace cromagnonských lidí vznikla na Předním východě.

Je to oblast hornaté části táhnoucí se v půlkruhu od

pohoří Zagros - dnes hranice Irán a Irák,

přes masivy Araratu až k pahorkatinám Sýrie, Libanonu a Izraele.

Toto se nazývá úrodný půlměsíc.

Tento půlkruh je posetý jeskyněmi, kde jsou důkazy o současném člověku.

Zde také člověk poprvé šlechtil pšenici i ječmen, ale i proso, víno, jablka,

fíky, olivy, hrušky, mandle, pistácie, ořechy a vyráběl jedlý olej.

Trvalo tisíc let, než se tyto rostliny dostaly do Evropy.

Možná toto je ten vysněný ráj, jak ho nazval Bůh, protože zde vše začalo.

Jen člověk rozumný tu nemá své předky.

Jak vědci zjistili, nevyvíjel se z člověka neandrtálského,

tak odkud se najednou vzal?