Česká lípa

05.08.2014 18:48


Strom, který lahodně voní, včeličky ho milují a děti se s ním vyléčí.

Ano, to je náš národní strom lípa.

Zdá se vám, že je vše běžná, ano to je, protože její koruny a

větve dávají něco srdečného, je to jako srdečný Český lid.

Lípa se vyskytuje téměř všude, po celé zeměkouli až k polárnímu kruhu.

Dokáže zapustit své kořeny všude. Hodně Českých lidí netuší,

že lípa má v naší kultuře hodně hluboké kořeny.

Již Keltové kromě dubu, používali i lípy a zde v zemi České ji vnímali

jako symbol národa.

Mnozí spisovatelé ji zmiňovali jako zlatý strom, medový strom.

Národ k ní vzhlížel, zpíval jí písně a dával čest.

Lípa je symbolem ženství, je to jemnost, vůně, něha a krása.

Ve staroslovanské kultuře, byla posvátným stromem a

přiřaďovala se k ní bohyně lásky a krásy jménem Lada.

Snad vnímáte, naše předky a vidíte možná dnes, že pod lípou jsou lavičky,

kde sedávají lidé a je jim tam dobře.

Kole lípy se dříve tančilo, probíraly důležité věci a konaly se tam sněmy,

obřady, slavnosti a svatby. Toto vše lípy zažily.

A pokud se podíváme, na jejich věk, tak zjistíme, co vše si pamatují.

Když byl někde spor či válka a ukončilo se vše, zasadila se tam lípa na usmíření.

Mnozí lidé i věřili, že v lípě sedává samotná Matka boží,

proto na ni věšeli krásné obrázky.

Lípa nejenom, že chránila svým dřevem a štíty vojáky na bojištích,

ale dávala i lidem pomocníka, dělaly se z ní lžíce, talíře apod.

Věřilo se, že pomáhá na všech úrovních. Proto její listy, mají tvar srdce.

Lípa je symbolem naší země České, je vyobrazena na pečetidlech, vyznamenáních,

erbech, uniformách apod. Važme si jí jako něčeho pro nás ochraňujícího.