Co je to....

01.07.2014 18:33


Co je to bod štěstí?

Je to aritmeticky vypočítaný bod na ekliptice, který má pozitivní vliv.

Je to nejčastěji využívaný bod.

Zjistí se tak, že poloha ascendentu se sečte s polohou Luny a

od tohoto součtu se odečte poloha Slunce.

Co je to zemská osa?

Je to pomyslná čára, kolem níž Země rotuje a vytváří tak jev,

jemuž říkáme střídání dne a noci.

Tato osa vždy ukazuje k Polárce, ke hvězdě v souhvězdí

Ursa Minor neboli Malá Medvědice a Malý vůz.

Siderický rok je doba,

která uplyne mezi konjunkcí Slunce s některou ze stálic a

návratu Slunce do téže konjunkce.