Co o Vás značí váš podpis

26.08.2012 22:08
 
Podpis o Vás vypovídá překvapivě mnoho věcí.
Dokáže odhalit Váš vztah k okolí i případnou přetvářku.
Dokáže odhalit míru Vaší sebejistoty i mnoho skrývaných komplexů.
Možná byste se divili, co lze vyčíst z Vašeho rukopisu.
Podobně jako z postoje, chůze nebo řeči poznáme, že je člověk
smutný, zlostný, vyčerpaný, můžeme takto dešifrovat i rukopis.
Grafologie může pomoci při volbě povolání.
Rozbor může být zaměřen na pracovní schopnosti.
Odhalí míru kreativity, vytrvalosti, přesnosti, regeneraci sil,
organizování, plánování a komunikaci s lidmi.

Nápadné změny písma mohou signalizovat psychické nebo zdravotní potíže.
Grafologický rozbor nám umožní nový náhled na sebe sama.
Jaké jsou naše silné a slabé stránky.
Co nám jde dobře. Co bychom naopak mohli rozvíjet,
abychom se cítili celistvější.
Získáme možnost lepšího sebepřijetí a sebepoznání své osobnosti.
V grafologii se využívá studia těch nejdrobnějších detailů písma:
tečky nad písmeny, výšky písmene „t“ ve srovnání s celým písmem,
postavení textu na stránce.
Je mnoho způsobů, jak vyčíst i z vašeho podpisu, jaký jste?
 
Velikost písma

Velikost písma je základním ukazatelem schopnosti
soustředění a citu pro detail.

Malé písmo

Malé písmo ukazuje na člověka, který miluje detaily a bez jakýchkoliv obtíží
se dokáže soustředit na daný problém.
Takový člověk bývá obvykle dost opatrný.

Průměrná velikost písma

Průměrné písmo je typické pro zdrženlivou a vyrovnanou osobu.

Velké písmo

Osoba s velkým písmem touží po popularitě a má velké touhy i ambice.
Takový člověk je obyčejně velkorysý a společenský,
ale nemá mnoho smyslu pro detail.

Nepravidelné písmo

Neklid a citlivá povaha je typická pro majitele takovéhoto rukopisu.
Takový člověk bývá workoholikem a nezajímá se o společenský život.