Co přináší retrográdní Saturn

01.08.2015 17:20


Saturn je jednou z planet, která pro nás přináší svým postavením jisté omezení.

Cestující Saturn ukazuje oblast života člověka, která bude testována.

Mnozí lidé nad svými tranzity nemají kontrolu a popisují zásah

Saturnu jako zásah osudu. Proto je Saturn tak důležitý.

Pokud je retrográdní, pak to znamená, že se vrací a něco se opakuje a

prověřuje nás to. Saturn je planeta, co nás učí, dovádí nás k hranicím,

kde zkouší, co až si může dovolit.

Na zdraví má vliv takový, že přináší problémy s hospodařením vápníku,

bolesti kostí, kloubů, zubů a zpomalení látkové výměny.

Ještě teď v srpnu je Saturn v retrográdní fázi, ale pomalu se začne otáčet a

nabere správný směr vpřed.

Je důležité, abyste se zamysleli, čeho chcete dosáhnout, přehodnotili své plány.

V tomto období se můžete vzdát i něčeho, co vám vadí a je pro vás přebytečné.

Do začátku srpna nepřijímejte nové závazky, věci kolem vás, vztahy apod.,

nechte vše rozvíjet pomalu.

Nepodnikejte nové věci, nezakládejte podnikání, Saturn to dovoluje až

od prvního týdne v srpnu.