EU Čechům zakázala užívat byliny, kam to až povede?

24.03.2012 00:00

 

Odteď se totiž jen velmi těžko dostanete k relevantním informacím o

alternativní přírodní léčbě.

Evropští byrokrati nám zakázali podobné informace šířit. Šli tak na ruku lobbistům.

Už tak dost bohaté farmaceutické firmy chtějí větší a větší zisky a zdražování léků jim

nestačí. Připravte si proto peněženky, pro ty zručnější doporučujeme ještě nakoupit

knihy o bylinkách, než nám zakáží i toto.

Protože dle nového zákona, už na webu nic od 14.12. nesmí být k přečtení a

to nařízením Evropského parlamentu a rady Evropského společenství (ES) č.1924/2006,

které vstoupilo v platnost dnem 14. prosince.

Na jeho základě již nesmíme zákazníkům poskytovat informace o účincích peruánských

bylin a o jejich blahodárném vlivu na organismus, ani jiných bylinek.

Právě mnoho lidí se v posledních rocích vyléčila z těžkých nemocí, jako je rakovina

právě díky peruánským bylinkám.

EU legislativa zavedla pro léčivé rostliny nepřiměřenou regulaci.

Došlo k jejich vyjmutí z režimu potravin a odsunutí do vysoce omezujícího režimu,

který byl šitý na míru pro průmyslové léky. Zakazuje užívat u potravin tvrzení,

která by naznačovala jejich vliv na zdraví, s výjimkou tvrzení, která budou schválena

Evropskou komisí. Vše směřuje k tomu, že plánují možnost použití pouze chemických

léků a úplný zákaz použití bylin. Kdo za tím nařízením stojí je více než jasné…

Pod záminkou ochrany spotřebitele berou lidem bezpečnou a dostupnou alternativu a

nahrazuje ji chemií. Evropské úřady se staví mezi člověka a přírodu a rozhodují o tom,

co se o léčivých rostlinách smíme a nesmíme dovědět, komentuje nařízení EU

prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. V praxi se tím naplňuje arogance a diktát moci.

Obyvatelé EU jsou kráceni na svých právech, neboť je jim odepírána základní možnost

svobodně si zvolit způsob péče o své zdraví, jak je ostatně zakotveno v

Základní listině lidských práv a svobod.

Evropská unie, respektive její rozbujelá administrativa, se staví do role arbitra,

který bude rozhodovat, co je a není pro zdraví občana vhodné, říká.

Co přijde příště ptáme se?

Daň za dýchání kyslíku? Za prdečky našich dětí, které oteplují Zemi?

EU Čechům zakázala užívat byliny, kam to až povede?

Odteď se totiž jen velmi těžko dostanete k relevantním informacím o

alternativní přírodní léčbě.

Evropští byrokrati nám zakázali podobné informace šířit. Šli tak na ruku lobbistům.

Už tak dost bohaté farmaceutické firmy chtějí větší a větší zisky a zdražování léků jim

nestačí. Připravte si proto peněženky, pro ty zručnější doporučujeme ještě nakoupit

knihy o bylinkách, než nám zakáží i toto.

Protože dle nového zákona, už na webu nic od 14.12. nesmí být k přečtení a

to nařízením Evropského parlamentu a rady Evropského společenství (ES) č.1924/2006,

které vstoupilo v platnost dnem 14. prosince.

Na jeho základě již nesmíme zákazníkům poskytovat informace o účincích peruánských

bylin a o jejich blahodárném vlivu na organismus, ani jiných bylinek.

Právě mnoho lidí se v posledních rocích vyléčila z těžkých nemocí, jako je rakovina

právě díky peruánským bylinkám.

EU legislativa zavedla pro léčivé rostliny nepřiměřenou regulaci.

Došlo k jejich vyjmutí z režimu potravin a odsunutí do vysoce omezujícího režimu,

který byl šitý na míru pro průmyslové léky. Zakazuje užívat u potravin tvrzení,

která by naznačovala jejich vliv na zdraví, s výjimkou tvrzení, která budou schválena

Evropskou komisí. Vše směřuje k tomu, že plánují možnost použití pouze chemických

léků a úplný zákaz použití bylin. Kdo za tím nařízením stojí je více než jasné…

Pod záminkou ochrany spotřebitele berou lidem bezpečnou a dostupnou alternativu a

nahrazuje ji chemií. Evropské úřady se staví mezi člověka a přírodu a rozhodují o tom,

co se o léčivých rostlinách smíme a nesmíme dovědět, komentuje nařízení EU

prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. V praxi se tím naplňuje arogance a diktát moci.

Obyvatelé EU jsou kráceni na svých právech, neboť je jim odepírána základní možnost

svobodně si zvolit způsob péče o své zdraví, jak je ostatně zakotveno v

Základní listině lidských práv a svobod.

Evropská unie, respektive její rozbujelá administrativa, se staví do role arbitra,

který bude rozhodovat, co je a není pro zdraví občana vhodné, říká.

Co přijde příště ptáme se?

Daň za dýchání kyslíku? Za prdečky našich dětí, které oteplují Zemi?