Hromnice

01.02.2016 06:33


Z astrologického hlediska nastávají Hromnice každým rokem stejně 2. února.

Letos, se ale tento vodní svátek nese v plné výši a je vedený vodním znamením Štíra,

k večeru přestupuje do ohnivého znamení Střelce.

Tento den je zasvěcený Bohu, odpovídá tomu uvedení Páně do chrámu,

ale je to i keltský svátek Imbolc.

Tento svátek je spojený s ochranou před ohněm, bouří a bleskem.

Dle pohanské tradice je tento den zasvěcený bohyni Brigit.

K jeho tradicím bychom měli pojídat mléčné pokrmy a hodně kořeněna jídla.

Rozsvěcejte svíce, očistěte si obydlí od negativních jevů.

Střelec v Hromnicích přináší rčení.

Život nepřináší nic, co bychom nebyli schopni zvládnout.

Ráno na Hromnice vše umyjte i sebe ve vodě, tím vše očistíte.

Večer zase očistěte domov pěknou svíčkou, oheň přináší vyléčení od všeho zlého.

Můžete vyhnat i negativní osoby, duchy či sami sebe očistit koupelí.

Tento den se i světí vody, ale i studánky.

Požehnává se svíčkám na celý rok. A dávají se do oken.