I Česko má své pyramidy

06.02.2014 11:14

Pokud si myslíte, že je to omyl, pak věřte.

Ano naše republika díky letecké archeologii, která zde již pár let funguje a

mapuje naši zem, staré sídliště, keltské hradiště apod.,

našla i velmi vzácné prostory a to přímo pod horou Říp.

Naši archeologové odhadují, že tyto prostory připomínající pyramidu,

jsou staré nejméně 3000 let.

Doposud byly zmapovány desítky odpadních jam, zásobních komor, ale i hrobek.

Naši předci kolem všeho postavili ochranné mohyly v pravidelných čtvercích,

které se dříve tyčily hodně do výšky, eroze a počasí je však zmenšovaly.

Jejich hrany jsou kolem 25 m a měly pravidelný tvar pyramidy či jehlanu.

Je zajímavé, že toto místo asi nesloužilo k trvalému životu našich předků,

spíše ho asi často jen navštěvovali, protože je umístěno daleko od řeky a

přístupné vody, kterou naši předci potřebovali k životu.

Možná se časem po odkrytí dozvíme více a třeba budeme hodně překvapeni,

co vše se ukrývá v naší krásné zemi.