I víra umí zabíjet

08.12.2016 08:40

 

Mnozí tento článek nebudou chtít, ale je důležité, aby lidé poznali,

že víra nesmí být nikdy bezmezná. Křesťanskému peklu vládly zvrhlé jeptišky.

Byly to azylové domy, co měly pomáhat lidem a ženám v nouzi.

V roce 1996 se svět dozvěděl o Irsku a jejich Magdaleniných prádelnách.

Tyto azylové domy se tak nazývaly. Byly zde nalezeny stovky hrobů.

Ale zpět k tomu jak se zde chovaly jeptišky k ženám.

Otrocká práce pod jejich vedením spočívala v tom, že ženy měly ruce ponořené do

ledové vody a drhly prádlo s červenýma očima rozleptanýma od bělidla.

Ženy tuto práci vykonávaly krátce, obyčejně u nich

docházelo z bělidla k udušení, nebo toxikaci z rukou.

Bohužel jeptišky měly tyto azylové domy formálně vedené a úřad Církve o všem věděl.

Toto vše pod záštitou církve.

Proč tyto prádelny uzavřeli až v roce 1996, a proč tam do poslední chvíle

ženy praly prádlo ručně? Protože za vším stála cena praní.

Až v roce 2001 se tomu postavila vláda čelem a začala vyšetřování.

Historie prádelen je z roku 1922, kdy vznikly, spravovaly je kongregace Sester Dobrého pastýře,

Milosrdných sester. Jenže místo dobrého úmyslu, zde umíraly ženy a

to nejenom svobodné matky se svými dětmi, ale byly sem dávané dívky tvrdohlavé,

také sebevědomé a mentální či s fyzickým postižením.

Neskutečná krutost zde však byla na denním pořádku.

Novým ženám vyholily hlavy.

Ženy nesměly mluvit a jeptišky je bičovaly přes záda nebo zkřehlé ruce,

co si máčely v ledové vodě. Jídlo měly jednou denně - ráno snídani.

Některým byl uvazován řetěz na krk a musely jíst z podlahy.

Do dnešního dne se zatím našlo přes 988 žen, byly pohřbeny kolem prádelen.

Řádové sestry neměly žádné slitování ani s dětmi. Ty, které se narodily v prádelnách,

byly naházeny do septiku, který byl přeměněný na masový hrob.

Irský prezident v roce 2013 uznal, že ženy tam trpěly násilím a zneužíváním.

Jeptiškám pod rukama prošlo celkem 2124 žen.

Církev ženám nic za práci neplatila, chovanky praly a žehlily, za naprosto nekonkurenční ceny.

Vláda o otroctví věděla, bohužel i církev.

Proto je tedy důležité, nikdy až tak slepě důvěřovat víře, ale sobě.

Film o padlých ženách natočil v roce 2002 Peter Mullan, jmenuje se Padlé ženy.