Inkvizice, čarodějnictví ve Skotsku

09.08.2014 15:45


Představte si nejnavštěvovanější posvátné golfové hřiště ve Skotsku.

Pokud jste tam někdy byli, uvidíte zříceniny zdejší katedrály a hradu.

Dějí se tam různé věci a toto místo si nese své dávné záhady.

Za krásných tichých nocí, uslyšíte dávné modlitby a šepot mrtvých mnichů i

odříkání pobožných žalmů. Mezi zjevení patří i John H. dávný zdejší arcibiskup,

který kryl vraždu hradního pána a dokonce se na ni nějak přičinil.

Byl popraven a od té doby zde jeho duch bloudí.

Jeho štíhlá vysoká postava v černém oblaku mlhoviny zde chodí a

již po několik staletí ji vidělo nespočetné množství lidí.

Prochází hřbitovními zdmi, mezi náhrobky a stále jako by něco hledal.

Potkat zde můžete i dvě bílé postavy skoro průsvitné za měsíční noci,

obě jako by se navzájem doprovázely.

Hodně duší tu také bloudí po honech na čarodějnice, kdy v roce 1563 bylo

veřejně prohlášeno čarodějnictví hrdelním zločinem.

A Skotsko, Francie, Německo a Holandsko, začalo hon na čarodějnice ve velkém.

V těchto letech bylo několik desetitisíců lidí za čarodějnictví uvězněno.

A několik desítek z nich bylo upáleno.

Dnes se však dozvídáme, že většinou to byli velmi vzdělaní lidé, jako léčitelé,

bylinkářky, mastičkářky a hvězdopravci.