Jak by vypadala Noemova archa nyní?

11.10.2016 13:22


Církev a někteří proroci nás straší, že opět přijde Noemova archa.

Zkusíme si tedy nejdříve něco se o ní dozvědět a pak to rozebereme.

Pět tisíc metrů vysoký Ararat, tady dle Bible přistála Noemova archa, před dávnými časy.

Dřevěná loď kde praotec Noe se svou rodinou a zvířaty přečkal potopu světa.

O tom přináší první kniha Mojžíšova svědectví.

Bůh se rozhodl skoncovat se vším tvorstvem, neboť země byla plná násilí.

Řekl Noemovi, že udělá archu-loď dlouhou třista loktů, šířku padesáti loktů a

výšku třiceti loktů. Měla mít tři patra. Noe dostal smlouvu od Boha,

že mu zachrání celou rodinu, ale na oplátku Noe vezme na loď od

každého zvířete, ptáka a hmyzu jeden pár.

Dále měl sebou vzít potravu pro každý pár zvířete.

A pak v roce 600 přesně 17.2. se provalily všechny prameny a

nebeské tůně a na Zemi se strhl liják, který trval 40 dní a 40 nocí.

Potopa na Zemi trvala 40 dní, vod přibývalo, až nadnesly archu a archa plula.

Vody zaplavily všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy.

Zemřeli všichni lidé, zvířata a voda zůstala na Zemi po 150 dní.

Pokud si rozebereme archu Noemovu, pak matematicky bylo zjištěno,

že aby potopa pokryla všechny hory, musela by voda vystoupat na mořskou

hladinu 9000 m, pokud by tolik vody mělo napadnout, za 40 dní a nocí,

pak by každou hodinu na Zemi muselo spadnout pět metrů vody.

Toto by ani dřevěná archa nevydržela a potopila by se také.

Židé věří, že loket je zhruba 45,7 cm, to znamená, že Archa by měla 137 m délky,

14 metrů šířky a 22 metrů výšky. Měla by velikou stabilitu v moři.

A vydržela by údery vln vysoké i 60 m i při 90% vychýlení.

Byla by tedy nepotopitelná. Její úložiště by odpovídalo zhruba 569 železničním vagonům.

Dle expertů, by se na Archu vešly všechny živočišné druhy i potraviny.

Ale otázkou stále zůstává, jak dlouho by se Archa stavěla.

Takové monstrum potřebuje čas, Bible říká, že Noe archu vystavěl sám s rodinou.

Což by ani za jeho život nemohlo být možné.

A není snad hříchem, jak nás straší církev, nechat zemřít miliony lidí a

zvířat tak krutou smrtí. Bible sama praví. Nezabiješ!

Pak sám Bůh učinil ten nejkrutější hřích, protože zabil nevinné, mezi lidmi byly děti,

kojenci a lidé co si smrt nezasloužili. Stejně tak tam byla mláďata zvířat apod..

Můžeme se tedy jen dohadovat, jestli archa byla či ne.