Jižní Morava

05.11.2016 17:38

Valtice v této části Moravy nemají žádnou chybu.

Dominantou na pěkný výlet je barokní zámek s kaplí a

kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Právě Lichtnštejnové se zasadili nejvíce o rozvoj zámku.

Zpřístupněno je 21 místností zámku a expozice o rodině Lichtnštejnů.

Můžete zde zhlédnout výstavu Rytíři Řádu Zlatého rouna na Moravě.

Další dominantou je zámecký sklep. Ale nádherný je i lovecký sál,

kde najdete trofeje i zbraně. Je to nejstarší sklep ve Valticích,

a můžete zde i ochutnat a zakoupit víno.

Pokud zde budete, je dobré poznat Kolonádu na Reistně a zdejší bylinková

zahrada vám také nedá zapomenout. Zámek byl původně hrad.

V rukách Lichtnštejnů byl několik století.

Až v roce 1945 přešel do majetku státu a ten ho začal devastovat.

Naštěstí tu již dnes není žádné JZD, ale zámek opět nabyl krásy.

Pokud budete mít čas, stojí za to i prohlédnout Dianin chrám.

Zde se shromaždovali lovci a bylo tu zázemí lovců na hony.

Stojí nedaleko Valtic vlevo od silnice na Poštornou.

Triumfální Dianin chrám má oblouk v antické verzi.

Jan I byl stavitel, co uměl vše zakomponovat do krajiny, byl to úspěšný vojevůdce,

kavalerista a polní maršál.

Proslavil se v Napoleonských válkách a po bitvě u Slavkova se podílel jako

uznávaný diplomat na dojednání Prešpurského míru.