Konec dinosaurů je spojován se sopkou

07.10.2013 08:00


Konec dinosaurů nebyl díky asteroidu, ale díky obřím sopkám.

Pokud toto čtěte, je stále více jasné, že konec dinosauřích vládců druhohor

není spojován se srážkou asteroidu před 65. milióny lety,

ale za genocidou dinosaurů pravděpodobně stojí sopka.

A ne ledajaká.

Sice nám vědci stále dokola tvrdili, že za vyhynutím je meteorit či asteroid a

to asi díky tomu, že se našel objev tenké vrstvy bohaté na iridium.

Tato vrstva je právě na rozmezí hornin pocházejících z konce

druhohor a počátku třetihor. Iridium je velmi vzácné.

Hlavně je obsaženo v meteoritech a datování meteoritů přesně

odpovídá stáří, kdy dinosauři vyhynuli.

Ale je tu novější objev, který vše uvádí na správnou míru.

V Indické oblasti se našly nové důkazy.

Vědci objevili lávové útvary, které mají sílu více než dva kilometry a

mají rozlohu na 500 000 kilometrů čtverečních.

Tento důkaz svědčí o tom, že tato katastrofa musela být ohromující a

měla na život na Zemi negativní dopad.

Erupce sopky, která přišla a změnila klima na celé Zemi.

Bylo prachem a popelem zastíněno Slunce.

Popel otrávil ovzduší a na Zemi padaly kyselé deště. 

Ty otrávily trávu, stromy a poté i zvířata.

I u nás uprostřed Evropy by mohl vzniknout vulkán.

Možná si říkáte, že u nás nic takového nehrozí. To je však omyl, hrozí.

Třeba v německém Porýní je vulkanická oblast zvaná Eiffel.

Geologové tvrdí, že vespod je jeden ze silných proudů, které tlačí na zemskou kůru.

Právě před několika lety přišli němečtí vědci s hypotézou,

že na Chebsku se rodí nový vulkán.

Právě zemětřesení, které poslední roky trápí Chebsko, značí,

že se k povrchu dere žhavé magma.