Kouzelník ŽITO

03.01.2015 11:02


Náš kouzelník Žito, žil kolem roku 1378.

Okouzlil českého krále Václava IV a žil na jeho dvoře,

kde se hojně podílel se svými kousky na radovánkách a

rozveselení nejenom českého krále.

Mnozí se domnívali, že kouzelník má smlouvu s ďáblem a proto se ho báli.

Byl to však člověk veselé povahy a dobrák, pokud ho někdo nezlobil.

Byl spravedlivý k chudým lidem, kterým pomáhal.

Na jeho rady však také král vycházel přestrojen za chudého mezi svůj lid,

aby naslouchal, kde je mu špatně a pomáhal mu v dobách zlých.

Žito byl nejenom kouzelník, ale i kejklíř všemi mastmi mazaný.

Jednou nechal germánským pánům narůst parohy,

když se dívali z oken a chvíli před tím si tropili žerty z kouzelníka.

Ty parohy byly tak velké, že pánové nemohli z oken ven, až když prosili,

tak jim kouzelník parohy odčaroval. Byl to neuvěřitelný čaroděj na svou dobu.

Nebylo v Evropě žádného takového nad našeho kouzelníka Žita.

Jednou kouzelník dvornímu šaškovi přičaroval místo rukou kopyta.

Až po odprošení, mu je odčaroval. Uměl krásné kousky.

Zmiňuje se o něm historie, ale i Alois Jirásek a můžeme jeho kousky

obdivovat i v pohádce o Hurvínkovi.

Jeho minulost nikdo nezná, byl to prý tulák, který se ke králi náhodně dostal,

nebo byla jeho cesta předurčená?

Kouzelník Žito byl znalý lektvarů, čárů a magie, zasvěcení ví,

že spolčení s ďáblem tu nebylo.

Žito pomáhal chudině a hlavně svému králi a zemi České.

Byl to tedy mužík na pravém místě.