Královský kámen, místo odkud se vysílaly myšlenky

14.01.2013 09:41
 

Cítíte vůní dálek? Pokud ano představte si krásnou východní Anglii.

Asi 100 km od Londýna u městečka Chipping Norton se rozkládá zelený svah

v podobě kamenného kruhu, který je známý pod názvem Rollright.

Není známý jako Stonehenge, ale zaslouží si naší pozornost.

Kamenný kruh má průměr 31,6 metru a byl dle odborníků postavený okolo období 2500 l př.n.l.

Záhadný kruh tvoří 77 kamenů. Kousek od tohoto kruhu leží Královský kámen- MENHIR,

který je 2,60m vysoký a 1,44m široký.  

Královský kámen má svou legendu v níž se praví,

že čarodějnice oslovila krále při svém tažení s vojskem.

Pravila mu:

"Sedm dlouhých kroků učiň a pokud Long Comton uzříš, staniž se králem Anglie."

Král tak učinil a když při sedmém kroku se před ním zvedla země a

zakryla mu výhled na vzdálenou vesnici,

čarodějnice je proměnila všechny v kámen.

Král se podle legendy stál Královským kamenem.

Dodnes všichni hledí na Long Comton a jeho zkamenělé vojsko hledí s ním.

Legenda také praví, že pět Královských rytířů byli zrádci.

Ty čarodějnice proměnila a stojí opodál Královského kamene.

Říká se jím Šeptající rytíři.

Mnozí lidé u nich cítí negativní energii, až omdlévají, mají závratě a vidiny.

Někteří dokonce trpí nějaký čas po dotyku halucinacemi a smyslovými přeludy.

Věda zjistila, že mezi kameny panuje silové pole. Vzájemně na sebe září a

vysílají energii.

Je to jako by se po věky nějak domlouvali a i když jsou kamenní žijí.

Když do jejich pole vstoupí člověk, ihned se energetické pole změní.

Věda zjistila, že energetické pole vytváří či podporuje křemen,

který je v půdě hojně zastoupený.

KAMENNÝ KRUH PRÝ KDYSI SLOUŽIL K PŘENOSU TELEPATICKÝCH SPOJENÍ.

Ale mezi kým? Věda mluví o kontaktech a i o meziplanetárních komunikacích.

Možná by senzibilové či šamani uměli použít meziplanetární komunikaci či

nahlédnout do jiných světů.