Krásná Česká Pálava

04.09.2014 13:59

Nemusíte jezdit daleko, stačí kousek pod naše Brno a

ocitnete se na krajině Pálavských vrchů.

Na břehu slepého ramene Dyje, leží nádherná Pálava.

Kraj bělostných skal, rozkvetlých stepí a vinohradů.

Tento kus země patří mezi nejdéle osídlená místa českých zemí.

U Dolních Věstonic a Pavlovem, existovala pravěká tábořiště lovců mamutů.

Právě odsud pochází krásná soška známé Věstonické Venuše.

Zde se i usídlili první zemědělci.

Ochrana Pálavy byla vyhlášena v roce 1976 a má 9 přírodních rezervací a

5 přírodních památek.

Je zde vyhlášená i oblast na ochranu ptáků a to čápa bílého, orla mořského,

včelojeda lesního, strakapouda lesního, pěnice, lejska a ťuhýka.

Doporučujeme navštívit Děvín a pod nimi novomlýnské nádrže.

Sirotčí hrádek neboli Růžový hrad, zříceninu gotického hradu, nad vsí Klentnice.

Ale krásným místem je i přírodní park Růžový vrch poblíž obce Chvalatice.

Nebo přírodní rezervace Svatý kopeček, je to jeden z kopců Pavlovských vrchů.

Za zhlédnutí stojí i přírodní rezervace Šibeničník.

Kde najdete mnoho fauny a flóry. Ale i samotné město Mikulov.

Nebo přírodní rezervace Turold, kde najdeme i krásnou jeskyni.

A nejenom jednu.