Láska je největší dar

12.09.2020 19:15

Láska je největší dar, tak ji dávejte dál. Toto jsou slova, 

která někdy někdo pronesl a mají tak silnou váhu a moc, 

která dokáže přebudovat lidské srdce. Ale i města a vnímání lidí, 

kteří si tyto slova uvědomují. Láska je darem ano. 

Pokud člověk vyjadřuje lásku, pak ještě nemá vyhráno. 

Nemusí ji dostávat zpětně hned. Ale pokud vydržíte překážky, 

které vám život dal, pak se to otočí a dočkáte se lásky a 

dočkáte se vnímavosti a celého světa. Na lásku se zpívají písně, 

melodie a láskou žije umělectví a svět. 

Proč si ji, ale lidé neváží a dokážou po ní šlapat? To nikdo neví. 

Láska je to, co naše těla i srdce živí. Co nám dává sílu? Kde jí bereme? 

Pokud jsou lidé zatrpklí a pokud mají v sobě hodně zášti, 

pak láska je potlačená a nemůže růst. Toto je chvíle, kdy přichází 

nemoc a kdy nám nemoc dává na vědomí, něco změňte. 

Začnete jinak žít jinak vnímat a řešit svůj život. 

Láska nám udává směr, naznačuje, jak máme řešit situace. 

Musíme ji vnímat, když jí budete cítit, otevře se pro vás portál světla. 

Základem všeho je zrcadlo. Dáváte a dostáváte. 

Nebát se toho otevřít své srdce, to je cesta. Nemusíte mít partnera. 

Teprve můžete potkat lásku, a vše se vrátí a otevře. Nebojte se ničeho. 

Pokud věříte a máte usměv i přes těžkosti, tak najdete to pravé. 

Nepřestávejte mít pozitivní myšlenky, i když život vám dává těžkosti. 

Najdete cestu.