Lidé co nosí světlo

19.09.2021 15:44

 

Znáte nás, vnímáte nás, potřebujete nás a někdy nás také nenávidíte a nevíte proč. 

Lidé co prosvětlují vaši TMU. Vaše duše vnímá milióny vibrací těla, jak svého, tak i cizího. 

V některých úsecích života potřebujete nosiče světla do svého nitra. 

Potkáváme vás na ulicích, v obchodech, jste naši kamarádi a v těchto dobách se v měníme.  

Konspirační teoretik by řekl, transformace lidstva nastala, já říkám, že lidé se od věků 

vždy měnili. Museli se přizpůsobovat době a měnit se díky myšlenkovým pochodům, 

které nastávaly. Je to stále stejné, po staletí. Možná byste měli vědět, že jsme tu proto, 

abychom vám v těžkých časech vnitřně pomáhali a vedli světlo k vám. 

Víme, že jednou nás milujete, podruhé nenávidíte. 

I toto je dáno tím, že nějak vnitřně cítíme vás a mnozí se toho bojí. 

Hodně lidí neumí být pozitivní. Někteří jsou tišší a někteří neznají poděkování, 

neznají úctu, a nepřejí úspěch, přesto však nejsou vnitřně zlí. 

Této skupině lidí stačí jen ne sobě zapracovat. Nesmí se bát, všímat si ostatních, 

nebýt vztahovační, naučit se umět naslouchat druhým a brát si z jejich zkušeností. 

Když pětadvacetiletá holka odmítne radu a řekne…… já vím, nechte ji být.  

Daleko je ještě její moudrost a srdce je zavřené k naslouchání. 

Sama pozná, že její svět není šťastný a úspěšný. Odmítači rad nejsou moudří. 

Moudrá duše vyslechne a pak rozváží, jak věci udělá. Každý potřebuje čas a 

někdy se toto otevře až za nějaký čas, nebo po těžkém zážitku. 

Víte, moudrý je ten, kdo se nebojí otevřít na sociální síti své srdce a dát laik 

bezcennému člověku, věci, ale ví, že za tím stojí nějaké úsilí. 

Přála jsem štěstí mladému muži s tváří znetvořenou od akné, vyzařovalo z něj 

emočně ticho, láska a citlivost, dobro. Mnozí ho kritizovali pro jeho tvář. 

On ale poukazoval na krásnou rybu, kterou pustil zpět do vody. 

Lidé nemají otevřené srdce, jenom oči, a to je chyba.  Víte, když vnímám, 

že mi někdo dá palec nahoru, vnímám, že buď chce to udělat, nebo ne, 

není nic mezi tím. Ono s tím vlastně zjistíte, jaký je stav duše člověka, 

který si váš příběh přečte a nějak ho nechá být.  

Takový je stav duše k danému člověku, naladěnou notou. Cítíte, jak vnímá teď vás. 

A poznáte, jací jsou lidé uvnitř. Někdy se jen musím vnitřně zasmát, a říci si, 

nedospěli a nedospějí. Někdo má své zásady a takového člověka poznáte, 

je ve své ulitě. Mnozí se ho snaží i kopírovat, těm se říká ovce, co nebekají, 

ale řídí se ostatními, a i když se snaží být za ty, co mají svůj názor, 

tak ho vlastně nemají. A všem těm se snažíme dávat světlo, aby jejich srdce 

začalo tlouct pro správné věci a vyházelo ze sebe závist, hořkost, zášť a 

vše co ho tlačí do kamenné podoby. Všímejte si, že pod houštím a křovím roste 

nádherná divizna. V tmavém lese je palouk, kde světlo a slunce svítí. 

A o tom to je, zavřít oči a otevřít srdce.