Menhir na Vyšehradě

04.02.2015 18:37


Čertův sloup, tak se jmenuje krásný menhir, který je postavený na Vyšehradě.

Je to jeden z menhirů, protože na Vyšehradě jich je požehnaně.

Ale jak se čertův sloup na Vyšehrad dostal?

To nikdo neví a asi se nikdy nedopátráme, jak se tam ocitnul.

Menhir je z krásné horniny. Pokud se vrátíme do doby,

kdy zde byl umístěný, muselo by ho přivést čtyřspřeží koní a to pořádně silných.

Dle pověstí, ho sem přinesl čert z Říma. Ale jiná pověst praví, že ho sem dali Slované.

Sloužil jako slovanské hodiny. Jedná se o složení tří sloupů.

Další legenda praví, že ho sem nechal dopravit Mikuláš Karlach,

který mu dal vyzdít pevné základy a postavil je do trojúhelníku.

Každý ze tří kamenů je jiného rozměru a váhy, ale jedno mají společné.

Pochází z dolního Posázaví, protože Praha používala kameny z opuky a pískovce.

Nikdo tedy přesně neví, jak to bylo a zda je tam donesl sám čert.

Jsou vedeny v historii od roku 1609, dříve o nich zmínku nenajdeme.

Ale sám Vyšehrad je jedním z nejstarších míst staré Prahy.

Je to legendární sídlo českých knížat a je to místo magické.