Merkur a aspekty

01.12.2013 14:49


Víte jak důležité je mít svůj osobní horoskop. Moc.

V horoskopu se dočtete, které planety vám pomáhají, ale i škodí.

Ale i aspekty a to zejména ty negativní 180-ti a 90-ti stupňové

úhly (opozice a kvadratura),

kdežto kladnými aspekty jsou 120-ti a 60-ti stupňové aspekty (trigon a sextil).

Konjunkce (0 stupňů) energii posiluje a nelze o ní s určitostí říci,

že je kladná či záporná, záleží to spíše na případných aspektech

dalších planet k této konjunkci.

Svými aspekty s ostatními planetami určuje i planeta Merkur ještě také typ inteligence.

Řídí výměnu energie a plynů v plicních alveolách, ovládá dýchání na úrovni nervů,

inteligenci, koncentraci a paměť.

Svojí polohou v jednotlivých znameních horoskopu určuje mentální typ osobnosti.

Ryze speciálním aspektem je konjunkce se Sluncem.

Široká konjunkce se Sluncem (až do dvanácti stupňů) naznačuje na intelektuální bytost.

Jakákoli vazba Merkuru s Měsícem dává vyšší inteligenci.

Ale pozor – u kvadratury a opozice navíc vznikají sklony k obratnému lhaní.

Pozor však na konjunkci s Uranem – člověk často není schopen pochopit druhé.