Místo přehrady kopec

10.12.2015 09:25


Přehrada Diga de Vajont na říčce Vojont, leží nad městečkem Longarone v Karnských Alpách,

to je asi 100 km severně od Benátek. Zajímavostí je, že tato přehrada nezadržuje žádnou vodu.

V době svého ukončení byla přehrada jednou z nejvyšších hrází na světě.

V roce 1961 byla dokončena a dva roky po dokončení se do nádrže zřítila část hory.

Více než 200 miliónů krychlových metrů se zřítilo do nádrže a způsobilo to ohromnou vlnu,

více než 200 m vysokou. Je zajímavostí, že se tato vlna převalila přes hráz s lehkostí,

aniž by hráz a přehradu nějak poškodila, ale voda a

bahno se valilo na vesnice dole pod přehradou.

Vlna kompletně zničila městečko Longarone a několik dalších vesnic pod ní.

Po katastrofě bylo identifikováno 2117 obětí. Je vidět, že přehrada byla silně nestabilní,

protože během prací na ní docházelo k neočekávaným drobným sesuvům.

Proto bylo do skalního masívu vsazeno zesílení a byla zde vtlačovaná cementová injektáž.

I přesto, že geologické průzkumy varovaly před nestabilitou hory,

stejně se zde lidé rozhodli pod přehradou žít. Dnes tu po katastrofě najdeme jen kopec.

Bylo prokázáno, že přehrada ač největší na světě je zároveň stále

aktivována zemětřeseními a to každý rok.

Dodnes nikdo nebyl potrestán. Lidé, co neměli šanci, byli zapomenuti.

Dnes přehradu připomíná kopec mrtvých, jak se mu říká u místních.