MMS - Převrat v léčiní nemocí Jim Humble

29.07.2013 21:44

 

Jim Humble a kolektiv autorů předkládá v této knize dosavadní zkušenosti a poznatky,

které se týkají látky s názvem MMS.

Master Mineral Solution - Mistrovský minerální roztok.

MMS se za 15 let, kdy Jim Humble náhodou v nouzi objevil účinky oxidu chloričitého v

jihoamerickém pralese, rozšířilo po celém světě.

Projděte si zde zveřejněná fakta, která jsou o oxidu chloričitém známé.

MMS z něhož se oxid chloričitý uvolňuje, je schopen podle postupů Jima Humbla

likvidovat veškeré patogenní mikroorganismy, které způsobují nemoci a

to bez jakéhokoliv poškození zdravých lidských buněk.

Výsledkem je likvidace velkého množství běžných nemocí, ale i těch,

které jsou dnes mnohdy neléčitelné nebo s velkými obtížemi.

Borelioza, chlamydie, herpes, alergie, chřipka, lupus, cukrovka, rakovina...

MMS má velmi širokou škálu účinnosti. I když se vám to zdá nemožné, není tomu tak.

MMS je neuvěřitelně účinná látka,

která má potenciál změnit pohled lidstva na zdraví a nemoci.

A přitom si MMS můžete sami připravit doma. (převrat v léčení nemocí)