Moc přítomného okamžiku Tolle, Eckhart

08.07.2013 10:34

Při čtení této knihy mnoho z nás učiní nové objevy:

nejsme svou myslí; můžeme se zbavit duševní bolesti;

najdeme, jakmile se vzdáme přítomnému okamžiku.

Dovíme se také, že jedním z klíčů k dosažení vnitřního klidu je naše tělo,

stejně jako ticho a prostor kolem nás.

To jsou brány, jimiž můžeme vstoupit do přítomnosti,

kde neexistují žádné problémy.

V přítomném okamžiku najdeme své skutečné já a hlubokou vnitřní radost.

Pouze v přítomném okamžiku si uvědomíme, že už jsme úplní a dokonalí.

Mnoho z nás zjistí, že naší největší překážkou na cestě k tomuto poznání

jsou naše partnerské vztahy.

Vstupujeme do ,,nového teritoria" a nic není takové, jak se nám to dosud jevilo.

Pochopíme, že naše partnerské vztahy mohou být další branou k duchovnímu osvícení,

pokud jich budeme užívat moudře, to jest k tomu, abychom se stali víc milujícími.

Výsledek?

Skutečné spojení mezi naším já a druhými lidmi.

Naučíme-li se žít v přítomném okamžiku, budeme-li vnímat realitu

,,neviditelného Bytí" a svého ,,vnitřního těla",

otevřeme se transformujícímu poznání, jež nám poskytuje tato kniha.