Mudry a jejich význam

09.06.2015 19:12

Víte, co jsou to mudry?

Asi mnozí z vás ne. Je to magie prstů. Protahování a různé stlačování prstů k sobě.

 Ruce jsou důležitou součástí našeho těla a mají silný význam v magii.

Rukama můžeme dávat energii, ale i čarovat.

Představím vám mudry, které vám v mnoha situacích pomohou.

Naučíte se stlačovat prsty do různých pozic, protože každý prst má

zvláštní funkci a jeho vibrace pomáhají.

Palec - patří slunci a ohni

Ukazováček - patří vzduchu

Prostředníček - patří nebesům, ale i obloze a éteru

Prsteníček - patří zemi

Malíček - patří vodě

Mudry a cvičení s nimi můžete provádět současně pravou i levou rukou.

Někdy dokonce jednou rukou. Pokud cvičíte mudry, pak musíte mít trpělivost,

ta přináší účinky, někdy za týden, někdy za měsíc, ale věřte,

že již při prvním cvičení u vás mohou probíhat léčebné procesy.

Mudry cvičíme lehce, bez napětí, prsty získávají stabilitu a

vláčnost třeba až pátým cvičením.

Vzájemné doteky jsou důležité, tím si prsty předávají informace.

V konečcích prstů máme až 4000 nervových zakončení.

Proto se nebojte a zkoušejte i mudry své.

Najdete způsob, jak prsty proplétat a cvičit, buď sami,

že si vytvoříte své kombinace proplétání prstů, nebo si najděte

přímo na netu mudry určené.

Mudry můžete kombinovat, ale cvičit i během jiné léčby,

kterou třeba ještě provádíte, ničemu nevadí.

Počítejte s tím, že chronické nemoci trvá déle vyléčit,

v tom případě mudry provádějte i přes deset minut každý den.

Můžete je cvičit, i když cestujete, nemusíte se toho vůbec bát.

Ale rozvrhnout si to můžete i na 10 minut ráno a 10 večer.

Využijte třeba i cestu do práce pokud cestujete hromadnou dopravou.

Pokud máte těžkou nemoc, tak se ještě k tomu obklopujte zelenou barvou,

zapalujte zelené svíčky a uléhejte do zelených povlaků. Zelená totiž léčí.