Může existovat fungující partnerský vztah, na kterém by nebyla závislost?

24.01.2015 08:33

 

Víte, co sužuje lidstvo od počátku jeho existence? Láska a žárlivost.

Závislost a nespokojenost ve vztahu je úzce spjata se žárlivostí.

Pokud žárlíme, přichází k nám pocit méněcennosti a

ten nás ovládá a vyvolává v nás emoce.

Pokud jsme v závislém vztahu a chceme nad ním vládnout, musíme si uvědomit,

že za čas ztratíme úplně vše.

Dominantní jedinci mají vysoké ego, které jim nedovolí uvolnit své srdce.

Tací lidé přemýšlí jen rozumem-hlavou, ale jejich projevy nepřichází

ze srdce a to je ta hlavní chyba. Správné myšlenky prochází srdcem.

Časem začínáme být vyděšení, že něco může být tak, jak to nechceme my a

přemýšlíme, jak to ještě více změnit a přizpůsobit sobě.

Jsme závislí na tom, aby nás partner poslechl, jinak z toho až můžeme onemocnět.

Co s tím? Vede k tomu přímá cesta.

Uvědomte si, že láska je vášeň a pokud jí budeme pěstovat, vydrží nám.

Dokud jí budeme utiskovat, tak se nám jednoho dne vytratí a

odejde s někým novým, kdo jí nebude tak utiskovat.

Možná i pak pochopíte, že jste mnoho věcí dělali pro druhé,

ale zapomínali jste na sebe.

Plnili jste přání někoho, kdo vám ze sebe moc nedal a

teď vám ho odvádí někdo, kdo mu nedal vůbec nic.

Radou je zůstat ve vztahu svobodný, mít svou malou nezávislost,

mít nad sebou nadhled a chtít dát volnost i tomu druhému.