Myšlenka a její vlastnosti

05.06.2016 09:16
 

Myšlenka je vlastně energie, kterou naše duše vysílá. 

Nezávisí ani na prostoru, čase, můžeme ji šířit všemi směry. Prostupuje každého a vše. 

Může být negativní, ale i pozitivní. 

Negativní myšlenky však narušují rovnováhu energetické soustavy a to hlavně vaší, 

pokud jsou od vás mířené k někomu s cílem ublížit. 

Pamatujte, že na vás záleží, zda vibrace myšlenky naplníte pozitivní, či negativní energií. 

Je dobré vysílat myšlenky láskou. Víte, je dobré, abyste věděli, 

že si musíte zasévat dobré myšlenky, neříkejte si teď je mi dobře, 

co zase potom přijde špatného. 

Je to pošetilost takto přemýšlet, vy si musíte ukrajovat od toho pěkného a

stále na to pěkné myslet,

protože špatnou myšlenkou si narušujete svůj soulad s vesmírem.

 Je tedy nutné si věřit a to bezpodmínečně. 

Měli byste vědět, že myšlenka se vrací, odrazí se v zakřivení planety a vrací se k vám zpět.

 Je to jako bumerang. 

Většinou se myšlenky v průběhu své cesty oběhem planety nabalují na podobné 

myšlenky a spojují se s energiemi stejných vibrací a 

pak přichází jako silněji nabalená myšlenka zpět. 

Proto lidé vytváří image celého lidstva. 

Záleží tedy jen na nás, jak si svou planetu zařídíme. Jako myšlenky fungují i síly představy. 

Do představy můžeme dávat i čich, hmat, chuť i sluch. 

Proto se někdy myšlenky vrací zpět i s živými představami. 

Představovat si můžeme i své zdraví a pak pokud je představa správná věřte, že zdraví budete.

 Přeji vám krásné myšlenky.