Oběti rituálních obřadů, či strach před mrtvými, co mohou obživnout

09.07.2014 20:09

Nejstarší ženou, která byla nelezena v rašeliništi, je žena, co žila před 8000 lety.

Našla se při kopání rašeliniště.

Od té doby bylo nalezeno přes 2000 mrtvol převážně v rašeliništích,

měla snad sloužit jako dobré místo na uložení přebytečných lidí?

To můžeme jen hádat.

Stovky mrtvol se našly v Holandsku, Dánsku, Německu, Irsku, Anglii i Evropě.

Jedno však mají tato těla společné.

Nesou stopy těžkého poškození, odřezané hlavy, rozčtvrcené trupy a údy.

Některé nesou stopy mučení a těžkých poškození.

Z některých rysů tváře můžeme vyčíst i hrůzu těsně před smrtí a

bolest z utrpení.

Některá těla jsou i mladší, pochází dokonce ještě až z 16. století a

to znamená, že se do té doby zachovaly některé praktiky lidí,

znetvořovat těla, ať již živé či mrtvé. Byla nalezena těla,

která byla ponořena do rašeliniště pomocí kůlů či vrbových proutků.

Těžko říci, zda byla obětována díky počasí, neúrodě,

nebo popravám a zda to byli zločinci.

Na některých mrtvolách byly nalezeny stopy nožů,

kdy byly ostrým nožem, vyjmuty vnitřnosti.

Mnohé mrtvoly byly oholené a uškrcené. Některé zcela nahé.

Mnohé mrtvoly byly velmi bohaté, dokonce měly vlasy pryskyřicí a

olejů natupírované nahoru.

Bradavky rozřezané na malé kousíčky. Těžko říci, proč se toto konalo.