Objevený hrob Drákuly

08.02.2016 06:35


Ne každý hrob by se měl zkoumat a otevírat.

Staré indiánské přísloví praví, že místa zemřelých jsou posvátná a pokud rušíme

jejich klid, přijde potrestání. Právě teď se však mnoho vědců opřelo o hraběte Drákulu.

Podle vědců krutovládce není pochovaný v Rumunsku, ale v právě objeveném místě,

které prý ukrývá hrob Drákuly. Toto místo je v samotné tiché Italské Neapoli.

Dle jistých důkazů měla jeho dcera Marie vykoupit svého otce z tureckého zajetí.

Vědci našli kamenný náhrobek na hřbitově neapolského kláštera Piazza Santa Maria La Nova.

Na stejném místě je prý pohřbena Drákulova dcera s manželem.

Jistá studentka při výzkumu diplomové práce upozornila na tento hrob estonské vědce.

Ti ihned zahájili zkoumání.

Náhrobek je z 16. století a je zdobený obrázky a symboly, které jsou typické pro

domy v Transylvánských Alpách.

Na náhrobku najdete draka spojeného se jménem Drákula - Drak.

Dále zde najdete sfingy, představují město Théby, Thepes.

Toto je druhá Drákulova přezdívka, Thepes - nabodává.

Dle legend měl vlašský kníže padnout v boji s Turky, nebo byl zavražděný vlašskými bojary.

Dodnes nikdo doopravdy neví, jak to vlastně bylo.

Proto estonští vědci požádali o povolení prozkoumat hrobku. Co nás čeká?

Možná by měli mrtví mít svůj klid a neměli bychom je rušit.

Není dobré rušit samotného hraběte, pokud odpočívá v této hrobce.

Nikdy nevíte, co to udělá s obyvateli Neapole.