Památníky na počest bitvy u Chlumce a Přestnova

04.12.2014 12:51


Málokdo ví, kdy se noha slavného císaře Napoleona naposledy dotkla českých zemí,

ale nežli se tomu tak stalo, bylo prolito mnoho krve.

29. – 30. srpna roku 1830 se svedla velká bitva spojené armády Rakouska, Pruska a

Ruska, jež porazila u obcí Chlumec a Přestanov armádu francouzského císaře

Napoleona s více jak 30 000 muži.

(francouzská armáda měla původně cíl pronásledovat tzv. Českou armádu,

obsadit Teplice a přerušit tak hlavní komunikaci mezi Drážďany a Prahou,

což se díky této bitvě nestalo)

Napoleon se však nehodlal s porážkou smířit, a proto se ještě téhož roku v

září znovu pokusil o průnik do Čech, opět přes Chlumec.

Ovšem díky počasí, rozbláceným horským cestám a odporu spojeneckých vojsk

vedených Karlem Schwarzenbergem se mu nepodařilo vůbec do údolí sejít a

18.9. 1813 Napoleon vydal rozkaz k ústupu.

V okolí obce Chlumec, Varvažov a Přestanov stojí monumentální památníky,

jež slouží jako připomenutí této slavné bitvy.

Je zde možné si znovu připomenout válečnou strategii slavných vojevůdců,

ale zároveň obrovské množství padlých obětí této bitvy.

V Přestanově, kousek za památníkem je vidět malý

lesík – na podzim zbarvené listy dubů a buků okouzlují svými barvami a

střeží největší hromadný hrob v Čechách.

Chlumecký hrabě Josef Westphalen nechal roku 1835 shromáždit ostatky 10 000

padlých vojáků rozesetých po celém okolí a uložit do hromadného hrobu,

jež se skládá z velkých kamenů, nad nimiž se tyčí kamenný kříž na paměť jejich obětí.

Je to tiché místo, kde stromy střeží jejich místo odpočinku a je jen na nás,

dalších generacích, abychom ukázali, zdali jejich oběť měla smysl.