Pražské podzemí

04.08.2015 06:51

Neznámá místa Prahy jsou její podzemní prostory, od kanalizačních stok,

po sklepy, jeskyně, podzemní chodby, ale i lomy.

Začneme Prosekem, kde se nachází mnoho štol a mnoho míst,

která zatím nebyla prozkoumána. Nad Kundratkou nedaleko Staroprosecké ulice,

najdete spleť chodeb známých jako Krocínka.

Dříve tu bylo mnoho chodeb, ale byly zavaleny při stavbách.

Najdete tu prostory Indiánky, tyto prostory sloužily k těžbě písku.

Mnoho lidí neví, že za první republiky byl písek vyhledávaným artiklem.

Domácnosti měly prkenné podlahy a hospodyňky přes den dávaly na prkna písek,

aby večer vymetly s pískem ven i smetí.

Také se s pískem mylo nádobí, drhly hrnce a myly schody.

Podzemí tedy někde vykopala chudina, která se obchodováním s pískem zabývala.

Těžba písku nebyla nikdy evidována a tak se stane,

že se v Praze najednou propadne někde zem.

Některé prostory podzemí jsou datovány až do 18. století a jsou tak rozsáhlé,

že zabírají celou část Prahy.

Proč byly vybudovány nikdo neví, možná sloužily jako cesta k zásobování v

dobách války, úniku či nouze.

 Některé chodby vedou z Proseka, do Hloubětína, z Kbel až do Staré Boleslavi.

Neví se však, kdo a proč stavěl tyto chodby před stovkami let.

Jedna z chodeb vede pod Strašnicemi, do Horních Měcholup, Petrovic,

Kyjí, Hloubětína a Vysočan. Chodba spojuje bývalé tvrze a kostely.

Proč, to se již asi nikdy nedozvíme.