Rituál na vyslání myšlenky na těžký den - zkoušky, operace apod.

18.10.2018 08:43

Nastává vám těžký den a vy budete potřebovat do něj sílu a ochranu. 

Pak si s předstihem týdne měsíce i roku vyšlete k němu sílu a myšlenku. 

Ať vše dokážete zvládnout. Stačí to udělat v den, kdy se cítíte hodně energeticky nabytí.

 

Potřebujeme:

svíčku ohnivosti červenou

červený provázek asi 3 m dlouhý na ochranný kruh, může být stuha či červená křída, 

dle toho, kde budeme stát. 

červené víno, dar zemi

 

Uděláme ochranný kruh a stoupneme si do něj, pak v něm zapálíme svíčku.

V kruhu si vyšleme myšlenku na daný den, řekneme přímo datum, na které vysíláme energii a proč,

z jakého důvodu, co nás tam čeká. Nebojte se toho přát si více spokojenosti v tom a úspěchu. 

Pak po vyřčení všech přání, jde udělat i více dní. Lehce se napijeme červeného vína a 

rozprskneme ho na čtyři světové strany, začínáme východem, pak západ, sever a jih. 

Víno je dar zemi a bohům, za to že vám pomohou. 

Pak zhasneme svíčku a vystoupíme z kruhu, kruh můžeme poté odrušit.