Sluneční znamení - Linda Goodmanová

19.09.2012 09:40

Hvězdáři již od nepaměti zkoumali postavení planet při narození.

Už tenkrát věřili, že vzájemné postavení a jednotlivé vlastnosti planet výrazně

určují předpoklady, životní uskalí, nadaní a osud každého člověka.

I my pohlížíme na sluneční znamení člověka jako na důležitý zdroj

hledání informací o nás samých.

Vždyť ne náhodou jsme si vybrali čas svého narození.

Snad proto, abychom se identifikovali s energiemi vlastními

tomu kterému času,

abychom měli nejvhodnější podmínky pro úkol, jenž jsme si stanovili.

V knize naleznete charakteristiku jednotlivých znamení.

Každý v této knize najde kus sebe.