Stvoření člověka

03.04.2014 16:43

Staří Sumerové zaznamenali do svých kamenných destiček i takový silný poznatek,

jako je stvoření člověka.

Nefilové prý stvořili člověka, tak jest tam přímo psáno.

Málo kdo ví, že bible čerpala mnohé poznatky, právě ze Sumerských textů.

Sumerové popisují stvoření člověka, jako vědecký poznatek.

Když Nefilové - bohové z nebes přišli na Zemi,

lidé zde neznali pěstování obilí a chov zvířat.

Všechny Sumerské texty potvrzují, že bohové stvořili člověka,

aby za ně vykonával práce.

Je tedy zřejmé, že starověký člověk pracoval pro bohy.

Dle sumerských textů, bylo rozhodnutí o stvoření člověka,

přijato na shromáždění bohů.

Nefilové měli totiž splnit poslání a vytěžit na Zemi nerostné bohatství.

Proto byl člověk stvořen, aby pro ně pracoval.

Na jedné slavné pečeti, která je vystavená v Louvru, je vyobrazen Ea muž,

který má v ruce tekoucí vody a vedle něj se nachází laboratorní zkumavky.

Byl tedy člověk vyšlechtěn a zkřížen pravděpodobně s bohy.

Bohužel v pozdějších dobách, jak nám texty zůstaly po Sumerech,

byli lidé odsuzováni k nuceným pracím v dolech.

Sumerský text vykládá o tom, že z dolů již nikdy nebylo návratu,

to znamená, že lidé tam umírali.