Tarot na týden od 14.09. - 20.09.2015

13.09.2015 17:20

Tvořivost

Karta tvořivosti přináší kvalitu, do které vkládáme činnost. 

Každý zde má nějaký dar a činnost, a vkládáme do ní energii. 

Více se věnujte tvořivosti, váš duch roste.

Vztahy

Říkejte vše, co si myslíte, ale v pěkném směru. Pokud chcete něco změnit, 

měňte to s radostí k lepšímu, povede se vám více. 

Pokud přistoupíte ke kvalitním citům, dostanete je zpět.

Práce

Pozor na práci tento týden i karta tvořivosti může zalít vše, 

co jste vytvořili vodou. Jen proto, že to nebylo poctivé.

Zdraví

Zpívejte si a vařte zdravá jídla, karta přináší radost, že můžete všeho docílit dobrou náladou. 

Dávejte si více lepšího jídla, zdravého a živého-čerstvého.