Templáři v Česku

06.11.2014 21:16


Naše hlavní město je protkáno osudy starých templářských rodin

a dodnes můžeme najít pozůstatky templářů a jejich působení u nás.

Myslíte si však, že templáři již neexistují, já o tom přesvědčena nejsem.

Naopak mé podvědomí říká, že tu je síla, která ještě přijde

jednoho dne a vydere se napovrch.

V hlavním městě je to kostel sv. Vavřince, který templářům patřil a

to přesně na Starém městě.

Málokdo však ví, že sousední domy patří též jistým osobám,

které by se daly pokládat za potomky templářů.

Městská část Uhříněves je s templáři spjatá natolik,

že v jejím znaku vidíme jasně červený kříž, templářský kříž.

Mnozí lidé neví, že templáři zde vlastnili celé vesnice,

jako jsou Přestavlky a Voděrady. Templáři vyznávali tři jednoduché zásady.

Čistotu, poslušnost a chudobu.

Tyto zásady jsou znakem osvícení, jen osvícení lidé ví, že osobní majetek je něco,

co ve vás vytváří strach o něco, co můžete ztratit.

Jsou to rytíři Krista a krále Šalamouna. Právě moudrost Šalamouna čiší z těchto lidí.

Nevíme přesně, jak templáři fungovali, ale víme jistě,

že úplně je nikdo nevymazal z povrchu zemského, jisté skupinky existují.

Dopomohl tomu i papež Klement, který omilostnil templáře,

je na to důkaz Chinonský pergamen z roku 1314.

Před tím je však společně s francouzským králem Filipem IV nechal

hromadně popravovat a označovat za kacíře.

Templáři pro svůj dobrý vývoj a fungování byli terčem závisti.

Templářské provincie existovaly všude.

Je zde vidět, že nejenom po celé Evropě, ale vlastně po celém světě.

Finančně byly natolik silné, že půjčovaly králům a panovníkům.

S templáři je spojený i svatý grál.

Každý si myslí, že je to poklad, jen pravý srdcem templář ví, že je to něco více.

Templáři podali i důkaz výzdobou v Rosslynské kapli,

že byli již půl století na návštěvě Ameriky, než Kryštof Kolumbus.

Výzdoba zdejší kaple obsahuje ornamenty rostlin, které dříve rostly jen v Americe.