Upíři u nás

04.09.2015 11:48


Je temná noc a středověk, lidé se bojí usnout strachem, že jim upír vysaje krev.

Takto vypadal temný středověk. Nejsou to jen legendy, upíři snad i existovali,

nacházíme o tom mnoho důkazů. Jenže ve středověku tomu bylo jinak.

Nepohodlný člověk, byl označen za upíra, stačilo, když se dotyčný někomu znelíbil.

Nebo žena byla označena za čarodějnici.

A když nechodil pravidelně na mše, byl označen za něco špatného a

obyčejně skončil na popravišti.

Obyčejně mu byla useknuta hlava, svázány ruce, do úst nasypáno kamení a

vražen kůl do srdce.

Co když však existovali opravdoví upíři a jejich historie je ještě temnější.

Musíte rozlišit nepohodlné lidi od upírů.

Dnes nacházíme mnoho hrobů, kde je kostra svázána,

je jí uťata hlava a probodnuté srdce.

Ale některé hroby se vyznačují něčím zvláštním.

Kostry jsou abnormálně veliké, kosti silné a o poznání větší.

Na našem území je nejstarší upírský hrob z poloviny 9. století,

ve Starém Městě na Uhersko Hradišťsku.

Jde o hrob ženy, má proseknutou lebku, useknuté zápěstí a chodidla.

Mohla to však být i čarodějnice.

Další hrob je v Prostějově, kde je znetvořeno tělo abnormně vysokého muže.

Je pohřbený v okované truhle s petlicí a na nohou měl obrovský balvan,

hrob se datuje do 17. - 18. století.

Ale máme tu i nejslavnější upírskou ságu a to je Čelákovické pohřebiště upírů.

Je zde pohřbeno třináct upírů. Tento hrob náhodně objevil na své

zahrádce místní obyvatel. Datování upírů, je kolem 10. - 11. století.

Všechny kostry jsou mužské, střední věk.

Každé tělo je uloženo na bok, aby nevidělo východ slunce.

Těla jsou spoutána, mají zpřelámané krční páteře a usekané končetiny.

Nikdy se však v místní kronice nenašlo nic o tomto masovém pohřebišti upírů.

Proč bylo toto tajeno, báli se snad lidé něčeho.

Dnešní doba z upírů dělá slavné, ale věda potvrzuje, že i dodnes žijí lidé,

co nesmí na slunce a musí mít speciální výživu, aby přežili.

Dříve věda nebyla tak pokročilá, ale vědělo se, že krev je výživná.

Věříte tedy, že snad upíři existovali? Či ještě tu jsou?