Víte vůbec, co je to popel?

10.05.2015 10:05

Mnoho lidí ví, že popel vzniká spalováním nějakého dřeva či uhlí.

Ale málokdo se v tom vyzná.

Popel uhelný vás nemusí vůbec zajímat, protože obsahuje

karcinogenní těžké kovy, ale dřevěný popel to je něco jiného.

Ten obsahuje oxidy alkalických kovů, jako je sodík, draslík, vápník a

uhličitan draselný. Lidově řečeno, popel je výborné draselné

hnojivo třeba pod papriky či rajčata.

Chemické složení popele ještě závisí na mnoha faktorech, jako je teplota hoření,

ale i množství kyslíku dosaženému při hoření. Lepší popel je z vyšších teplot.

Tuhá paliva obsahují uhlík, který se s vodíkem, kyslíkem a dusíkem mění na síru a

to vše se vypařuje a vznikají plyny, nenajdeme je tedy v popelu, uniknou komínem.

Ale dřevěný popel pokud ho nasypeme jako hnojivo, má své veliké výhody.

Díky uhličitanu draselnému co obsahuje, je to pravé hnojivo pro váš záhon.

Opět zde mluvíme o popelu ze dřeva, pozor na uhelný popel,

ten obsahuje radioaktivní kovy, jako je třeba thorium a uran.