Výlet Chrudimsko

05.09.2016 13:41


Podlažice u Chrudimi

Podlažice je na první pohled obyčejná vesnice v části města Chrást u Chrudimi.

Je významná svým klášterem, který zde stál již v roce 1159 a který vypálili Husiti.

Na místě původního kláštera, zde byl vystavěn barokní kostel sv. Markéty.

Natáčel se zde známí český film Ďáblova lest.

Proto se odkryly i zbytky kláštera, kde proběhl archeologický průzkum.

Podlažice jsou také významné tím, že zde byla sepsána světoznámá

Ďáblova bible neboli Kodex Gigas. Je to ohromná kniha,

na kterou bylo použito 76 oslů a z jejich kůží je kniha- tvoří pergamen.

Bible má 75 kg a je největšího formátu na světě.

Její stáří se odhaduje na stáří Podlažického kláštera.

Prý ji napsal sám opat, a vše mu diktoval sám Ďábel.

Výlet zde je moc pěkný, protože místní kostel je obdélná stavba s

dvěma věžemi a je uvnitř trojlodní.

Zajímavostí je, že při výzkumu v roce 2004 se zde nalezlo desítek

mužských a ženských i dětských hrobů.

V místě kláštera, přitom víra Benediktů zakazovala pohřbívat na jejich půdě děti a ženy.

Určitě je dobré vidět místo, které má svou historii.

Bohužel se již dneska více nedozvíme, ale kostel sv. Markéty vás upoutá.

Chrudimsko má i svůj kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa, ale i Železné hory,

které se svažují ho Hlineckých kopců. Tato pestrá krajina vás uchvátí.

Najdete zde i hrad Lichnice, kde je přírodní rezervace Údolí Doubravy.

Je to zřícenina hradu, který dal roku 1250 postavit Smil ze Žitavy.

Hrad je samostatně přístupný kdykoliv. Dále při toku řeky Chrudimky, najdete mnoho luk,

říčních niv a zaujme vás rozptýlená krajina. Je tu přírodní rezervace Krkanka.

Kaňon Chrudimky vyhlášený v roce 1990, najdete zde Keltskou naučnou stezku a

krásný vodopád vysoký 3 metry, který ústí z potoka do řeky.