Záhada mimozemského kamene, který má jen jedno naleziště - břehy Vltavy

04.12.2013 14:53

 

Vltavín neboli moldavit je dalším kamenem nového věku.

Jde o jednu z forem tektitů a je jim přisuzován mimozemský původ,

související s dopadem gigantického meteoritu na Zemi.

Jedná se o vzácný kámen.

Žárem, který byl způsoben dopadem nebeského tělesa,

byly roztaveny okolní horniny a roztříkly se do veliké dálky.

Naleziště nalezneme podél břehů Vltavy a není pravděpodobné,

že by se vltavím podařilo objevit jinde na světě.

Postupem času se zdroje tohoto krystalu vyčerpají.

Jako amulet či talisman, který přináší plodnost a štěstí,

se používal již od doby kamenné.

Má velice aktivující vliv na jiné krystaly, které podněcuje k vyšším vibracím.

U nás bylo zatím nalezeno okolo 200 tisíc vltavínů.

Většina těchto kamínků je velmi málá, největší vážil přes 26 dkg.

Odkud a kam letěl meteorit ? Kdy a kde se u nás vltavíny vzaly?

Na tuto otázku zatím není jednoznačná odpověď.

Teorie z roku 1928 uvadí, že se jedná o meteorické sklo,

odkapané ze sklovitého meteoritu, který se roztavil v zemské atmosféře.

Dva vážení mineralogové dokonce měli rozepři,

zda meteorit letěl z Čech na Moravu či naopak.

Nakonec se smířili s hypotézou, že se dva meteority, letící proti sobě, srazily.

Odborníci později došli k názoru, že „meteorická teorie“ je správná a

objevili také místo, kam měl onen meteorit či možná dokonce jádro komety

dopadnout – poblíž Nördlingenu v Německu - kráter Ries o průměru asi 25 kilometrů.