Záhadní Asasínové

10.03.2016 17:27


Hrad Alamut - Orlí hnízdo, nachází se na severozápadě Teheránu v pohoří Elborz.

Tam před devíti sty lety žil stařec, který založil řád Asasínů.

Byl tak mocný, že se před ním třásli i silní vládci světa.

Asasínové byli náboženským bojovým řádem nájemných vrahů a

mocní z tohoto světa si u nich vykupovali svou bezpečnost.

Mezi nimi byl i francouzský král, či perský šáh.

Zakladatel řádu, stařec z hor se jmenoval Hasan-i-Sabbah.

Tento muž vystudoval práva a se dvěma kamarády Omarem a Nizámem složili dohody.

Když se některý z nich domůže vysokého postavení, pomůže těm dvěma zbylým.

A tak se i stalo. Jenže Omar šel cestou umění a poezie,

ale Nizám se vypracoval na velkovezíra a pomohl Hasanovi.

Hasanovi však nestačilo být pod Nizámem a chtěl jeho místo.

Nizám ho tedy očernil u krále a následně musel Hasan prchnout do hor.

V pohoří Elborz pak zakládá řád Asasínů a stávají se nájemnými vrahy.

První obětí byl právě Nizám, po jeho vraždě Hasan rozjíždí nájemné vraždy a

zároveň své obchodní aktivity.

Každý si rád koupí a předplatí svůj život, než se nechat zabít nájemnými vrahy.

Hasan nashromáždil nesmírné bohatství a za ně dal vybudovat nejkrásnější

zahrady světa pod hradem Alamut.

Byly zde úžasné stromy, keře, terasovité záhony s růžemi,

potoky a fontány, kde teklo víno.

Když Hasan v 84 letech zemřel, měl silné nástupce a

řád Asasínů i nadále vraždil a vykořisťoval celou zem, od Persie až po Středomoří.

Až mongolský vpád roku 1256 a Hulag Chán dobyl pevnost Asasínů a

rozprášil je na prach.

Nikomu se však nepodařilo nalézt ten obrovský poklad,

snad je prý ukrytý v některých z jeskyň tohoto pohoří,

kde je s ním pohřbený i sám Hasan.