Záhadný obrazec - Klášterec nad Orlicí

04.07.2015 09:33


Vydejme se nyní do východních Čech, kousek od Žamberka se nachází

malá vesnička Klášterec nad Orlicí.

Leží nedaleko polských hranic na středověké zemské stezce do Kladska.

Již v roce 1295 je zde první zmínka o klášteře Cyrilů.

Byl zde za papeže Bonifáce VIII. Bohužel dneska již neexistuje.

Klášter byl totiž srovnán se zemí husity v roce 1421.

Ale víme, kde stával, ještě dodnes se zde nachází pozůstatky na místním hřbitově.

Při ničení kláštera byli všichni mniši brutálně zavražděni a

svědkem je prý jen jasan starý 600 let, jehož znetvořená kůra je prý způsobena

omotanými střevy zabitých mnichů.

Dochoval se však kostel Nejsvětější trojice Boží,

pod jehož fasádou asi v pětimetrové výšce byly nalezeny záhadné

kresby postav s podivnými útvary na hlavách a jakýmisi ocasy.

Dodnes se neví, zda se jedná o kresby čertů, rytířů či o mnichy.

Nikomu se zatím kresby nepodařilo rozluštit.

Ani proč byly vyobrazeny na církevní stavbu.

Musíme připomenout, že i ve východních Čechách vznikla ďáblova bible.

Chrám svaté Trojice je vedený jako nejstarší svatostánek v Čechách.

Protože na vítězném oblouku byl objeven nápis…

Chrám tento Nejsv. a nerozdílné Trojice Boží,

vystavěn jest k létu 453 od narození Božího.

V předkřesťanských dobách, zde stávala pohanská svatyně.

V podlaze kostela se našel i obětní oltář.