Záhady Prahy

04.10.2015 10:24


Praha je místo, kde stále bude o čem psát, protože je to záhada sama.

Když tam přišli první lidé, dle legendy tehdy došla bohu trpělivost s

Luciferem-andělem světla. Archanděl Gabriel, ho prý udeřil do hlavy a

Luciferovi spadl z koruny zářící drahokam,

který byl považován za symbol světlonoše Luxfera.

Luxfer rozsvěcel hvězdy Mléčné dráhy, za ním letěl Lucifer.

Nízko nad zemí prý pukl vzteky a vytvořil Českou kotlinu.

Doprostřed České kotliny v místě Vyšehradu, spadl úlomek drahokamu,

tam totiž světlonoš udeřil Lucifera. Od té doby je v místě Vyšehradu zářivá energie,

je tu pozitivní zóna, která pomáhá potřebným a napravuje zlý.

Pověst praví, že přímo kněžně Libuši se zde zjevovala budoucnost.

Zde prohlásila, že vidí město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.

Libuše v místě největší energie zapíchla dubový klacek a z něj šla energie nahoru.

Byl to práh počátku. A od té doby se prahu počátku začala říkat Praha.

První dům stál v místech Maltézského náměstí a Prokopské ulice.

Zde je léčivá energie všude. Dle pověstí, je v Praze brána do jiných světů,

proto sem jezdí mnozí lidé tak rádi. Praha je něčím léčí.

Střed energie má ležet přímo na Karlově mostě.

Karel IV. věděl, proč ho v tomto místě nechává stavět.

Poblíže těchto dvou míst Maltézského náměstí a Karlova mostu,

stávala dvě nejposvátnější místa pohanů ze středních Čech.

První zmínka o městě je od kmene Fraganeo a je z roku 821.

Praha byla odjakživa nejvýznamnější tržiště celé země.

A sjížděli se sem lidé z mnoha zemí.